Kontakti naše Top Ski San Vigilio - Dolomites

Kako kontaktirati i kako do?i do San Vigilija (Marebbe)

Potrebno je ispuniti folmurar koji se nalazi ma ovoj stranici, to je ujedno  i najjednostvaniji i najbrži na?in za kontaktiranje naše škole Top Ski San Vigilio – Dolomites.

Vaši upiti se rješavaju u roku 24/48 sati, te dobivate odgovor i personaliziranu ponudu.

Mogu?e nas je kontatirati i putem emalia i na email adresu: info@topskisanvigilio.com ili na telefon 0039 0474 506078.

Ured naše škole radi dvokratno, ujutro do 12.00h i popodne od 16.00h do 19.00h.

U visokoj sezoni smo jako zaposleni sa gostima u uredu i ne stižemo se uvijek javljati na telefon, u tom slu?aju, molimo Vas ljubazno da nam uputite email.

Kako do?i u San Vigilio

Naša Top Ski San Vigilio – Dolomites nalazi se u samom centru San Vigilia di Marebbe, malog mjesta u Val-Badiji, smještenom me?u najljepšim vrhovima Dolomita.

Strateški položaj na sjevernom podru?ju regije Trentino – Alto Adige ?ini našu školu lako dostupnu i u zimi, zahvaljuju?i redovnom ?iš?enju cesta od snijega.

Dva glavna pristupa i smjernice su iz Bolzana i Brennera: u prvom slu?aju dolazi se iz Bolzana i vozi se autocestom A22 Autostrada (“Autobrennero”) i iza?e na izlazu za Bressanone, a zatim se nastavlja do Val Pusterije i San Lorenza, a na kraju slijedijte smjer Val Badije i San Vigilija (Marebbe)

U drugom slu?aju, dolaze?i iz Brennera, slijedite iste smjerove za Val Pusteriju, San Lorenzo, Val Badiju i San Vigilio di Marebbe. To?na adresa naše škole skijanja je Via Catarina Lanz broj 17.

?ekamo Vas da se zajedno zabavimo na snijegu!